Nhờ đó, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán ra và doanh thu dịch vụ tháng 11 ước đạt 166.347 tỷ đồng, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11 giảm 0,3% so với tháng trước.

Trong Tháng khuyến mại Hà Nội 2014, các doanh nghiệp đã chấp hành tốt các quy định của Ban Tổ chức. Hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại đạt chất lượng, công khai giá hàng hóa, dịch vụ, thời gian áp dụng khuyến mại.

Hải Châu