Theo đó, từ đầu mùa khô đến nay, dòng chảy trên các sông khu vực trên suy giảm nhanh. Tính đến hết tháng 3, tổng lượng dòng chảy trên phần lớn các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thấp hơn trung bình nhiều năm (TBNN) cùng kỳ từ 15-65%, một số sông thấp hơn 65%. 

Dung tích phần lớn các hồ chứa thuỷ lợi vừa và lớn ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thiếu hụt từ 20-60% so với dung tích thiết kế. Dung tích hiện tại các hồ chứa thuỷ điện phổ biến thiếu hụt từ 20-50% so với dung tích hồ chứa, một số hồ có dung tích ở mức thấp hơn 50% như Cửa Đạt (Thanh Hóa), Trà Xom (Bình Định), KaNak (Gia Lai), Đại Ninh (Lâm Đồng)...

Đáng lưu ý, hiện tại, tình trạng khô hạn, thiếu nước cục bộ đã xảy ra tại các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông. Đánh giá nguy cơ hạn hán, thiếu hụt nguồn nước và xâm nhập mặn ở khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên trong các tháng tiếp theo, Tổng Cục Khí tượng Thuỷ văn cho biết, nắng nóng có khả năng xuất hiện sớm hơn trung bình tại khu vực Trung Bộ.

 Tổng lượng mưa tại khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên từ tháng 4 đến tháng 6 phổ biến phổ biến thấp hơn từ 15-30%, riêng tháng 4 thấp hơn từ 30-60%; Từ tháng 7 đến tháng 8 tổng lượng mưa trên khu vực ở mức xấp xỉ so với TBNN cùng thời kỳ. 

Cùng với hạn hán là tình trạng xâm nhập mặn vào các cửa sông ở khu vực này sẽ diễn ra sớm hơn và xâm nhập sâu hơn.

Nguồn nước trên các sông suối khu vực khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên tiếp tục suy giảm và thiếu hụt so với TBNN. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng khô hạn, thiếu nước ở khu vực Trung Bộ trong các tháng tiếp theo của mùa khô năm 2020. Cùng với đó là tình trạng xâm nhập mặn vào các cửa sông ở khu vực này sẽ diễn ra sớm hơn và xâm nhập sâu hơn.

Tổng cục Khí tượng Thuỷ văn dự báo, từ tháng 4 đến tháng 5, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên tiếp tục xuống và ở mức thấp, lượng dòng chảy trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 15-70%, một số sông thiếu hụt trên 70%. Trong thời gian này, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, từ Phú Yên đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tình hình hạn hán thiếu nước xảy ra nghiêm trọng hơn ở những nơi ngoài vùng cấp nước của các công trình thủy lợi. 

Từ tháng 6 - tháng 8, dòng chảy trên các sông từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên có khả năng được cải thiện, các sông từ Quảng Bình đến Ninh Thuận tiếp tục ở mức thấp. Trên một số sông có khả năng xuất hiện mực nước thấp nhất trong chuỗi số liệu quan trắc. Lượng dòng chảy trên các sông phổ biến ở mức thiếu hụt so với TBNN cùng kỳ từ 30-80%, một số sông thiếu hụt trên 80%. 

Tình trạng khô hạn thiếu nước, xâm nhập mặn có nguy cơ lan rộng tại các tỉnh ven biển Trung Bộ ở mức tương đương và gay gắt hơn mùa khô năm 2019, đặc biệt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Ninh Thuận. Các địa phương ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên cần chủ động ứng phó với tình trạng hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn trong thời gian tới. 

T.Linh