Hội thảo do UBND TP Cần Thơ, Ban chỉ đạo (BCĐ) Tây Nam Bộ, Bộ KH&ĐT và Ngân hàng BIDV đồng tổ chức ngày 21/8.

Tham luận tại Hội thảo, nhiều đại biểu cho rằng, thời gian qua, ĐBSCL triển khai rất nhiều cơ chế, chính sách nhưng mang lại hiệu quả chưa cao. Nông nghiệp phát triển nhỏ lẻ, thiếu liên kết; giá trị sản phẩm thấp, hạ tầng yếu kém.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, chủ trì Hội thảo.

Nguyên nhân là do các địa phương mạnh ai nấy làm, thực hiện chồng chéo; nhiều nơi thực hiện cứng nhắc, không sáng tạo. Ngoài ra, do liên kết “4 nhà” lỏng lẻo, bộ máy nhà nước vẫn còn yếu và ảnh hưởng biến đổi khí hậu ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn nên tình trạng xuất khẩu nông sản của cả nước vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu, chưa phát huy hết tiềm năng…

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho biết, trước đây đã có một số hội thảo liên quan tới phát triển KT-XH của ĐBSCL và đặt ra những kiến nghị cho sự phát triển của vùng. Chính phủ, các tỉnh, thành phố cũng đã triển khai được một phần nhưng chưa được nhiều. Vì thế, bây giờ cần phải làm nhiều hơn nữa.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, việc hệ trọng của vùng là chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tổ chức lại sản xuất để chuyển lao động từ nông nghiệp sang các lĩnh vực dịch vụ, công nghiệp chế biến phục vụ sản xuất nông nghiệp, nâng cao thu nhập của người dân. Đi liền với đó là thúc đẩy sản xuất nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn để tạo ra giá trị sản xuất cao hơn.

Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành trong khu vực tích cực nhân rộng các mô hình HTX, Tổ hợp tác kiểu mới trong sản xuất nông nghiệp; nghiên cứu các giải pháp đa dạng hóa nguồn lực đầu tư từ tư nhân và xã hội. Chính phủ cũng đang tiến hành sơ kết việc huy động vốn xã hội hóa để bộ máy chính quyền thực hiện công việc này hiệu quả hơn…

Văn Đức