Theo đó, Bộ cũng ra quy định hạn chế sử dụng 34 loại hóa chất và kháng sinh chứa các chất Amoxicillin, Ampicillin hay Benzylpenicilin trong các khâu sản xuất giống, nuôi trồng và chế biến động thực vật thủy sản.

Quyết định này cũng nghiêm cấm việc trộn lẫn quá hai loại hóa chất kháng sinh trong một sản phẩm thuốc, hóa chất

P.V.