Hiện thị trường xuất khẩu của các sản phẩm cũng đã được mở rộng hơn, xuất sang được 34 thị trường trên thế giới. 

Tiêu thụ thủy sản tại các thị trường đang diễn biến tốt nên dự báo xuất khẩu cua ghẹ trong thời gian tới vẫn thuận lợi. 

Top 10 thị trường nhập khẩu chính hiện đang chiếm đến 96% lượng xuất khẩu, trong đó đứng đầu là Mỹ, Nhật Bản và EU. 

Đáng chú ý, thị trường Mỹ chiếm đến gần 47% tổng giá trị xuất khẩu.

Nam Phương