Theo số liệu từ Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20-7-2016 có 3.040 dự án đầu tư còn hiệu lực từ các nước ASEAN vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 64,475 tỷ USD.

Trong đó Singapore là nước dẫn đầu với 1.663 dự án, tổng vốn đầu tư 38,1 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực tại Việt Nam. Tiếp theo là Malaysia (13,8 tỷ USD, chiếm 21,5%); Thái Lan (9,4 tỷ USD, chiếm 14,6%); Brunei (2,1 tỷ USD, chiếm 14,6%). 

Trong đó Singapore là nước dẫn đầu với 1.663 dự án, tổng vốn đầu tư 38,1 tỷ USD, chiếm 59,1% tổng vốn đầu tư đăng ký của cả khu vực tại Việt Nam. 

Riêng trong 7 tháng đầu năm 2016, đã có 181 dự án cấp mới từ các nước khu vực ASEAN vào Việt Nam với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,968 tỷ USD và 79 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư tăng thêm là 524 triệu USD.

Tính chung trong 7 tháng năm 2016, vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm của các nước ASEAN vào Việt Nam là 2,492 tỷ USD, chiếm 19,26% tổng vốn đầu tư của tất cả các đối tác có đầu tư tại Việt Nam trong 7 tháng. Các dự án của các nước khu vực ASEAN đầu tư vào Việt Nam tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo với 1.176 dự án, tổng vốn đầu tư đăng ký 27,68 tỷ USD.

Hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 114 dự án và tổng vốn đầu tư đăng ký 19 tỷ USD. Tiếp theo là các lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí nước, điều hoà; lĩnh vực xây dựng với tổng vốn đầu tư lần lượt là 3,37 tỷ USD và 2,9 tỷ USD.

Phan Đức