Với đà tăng cao của giá thế giới, ngoài tăng giá 350 đồng, quỹ bình ổn xăng dầu phải gánh cho xăng khoáng thêm 414 đồng. Sau đợt điều chỉnh này, giá xăng khoáng không cao hơn 17.583 đồng/lít. Xăng E5 tăng 350 đồng, xả quỹ bình ổn 364 đồng, lên mức không cao hơn 17.382 đồng. Dầu diesel 0.05S: tăng 350 đồng/lít, xả quỹ bình ổn 300 đồng, lên mức không cao hơn 13.819 đồng/lít. Dầu hỏa tăng 350 đồng/lít, xả quỹ bình ổn 297 đồng, lên mức không cao hơn 12.338 đồng/lít. Dầu mazut 180CST 3.5S tăng 350 đồng/kg, xả quỹ  bình ổn 304 đồng/kg, lên mức không cao hơn 10.966 đồng/kg.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã phải xả quỹ bình ổn để kìm đà tăng của giá xăng dầu

Nguyên nhân của mức giá điều chỉnh này được cho biết do bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 20/4/2017 là: 66,127 USD/thùng xăng RON 92; 65,913 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 65,298 USD/thùng dầu hỏa; 319,127 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S. Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu Quý II năm 2017 như sau: xăng 10,21%; dầu diesel 1,18%; dầu hỏa 0,07%; dầu mazut 2,66%. Tỷ trọng xăng từ nguồn nhập khẩu và nguồn sản xuất trong nước (Nhà máy lọc dầu Dung Quất) để tính thuế tiêu thụ đặc biệt trong giá cơ sở: 47,41% từ nguồn nhập khẩu và 52,59% từ nguồn sản xuất trong nước.

Giá etanol E100 đưa vào tính giá cơ sở mặt hàng xăng E5 theo Công văn số 339/BTC-QLG ngày 4/4 của Bộ Tài chính là 13.813 đồng/lít (chưa có thuế GTGT). Mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu được giữ nguyên như hiện hành. Các điều chỉnh chính thức được áp dụng từ 15h chiều 20-4. 


Vũ Hân