Theo đó là các lễ ký kết giữa CLB Kích cầu Hà Nội và CLB Kích cầu TP Hồ Chí Minh, CLB Du lịch cộng đồng và CLB Kích cầu TP Hồ Chí Minh, Hiệp hội Du lịch Hà Nội và Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa. Thông qua các lễ ký kết, các CLB và hiệp hội sẽ có sự kiên kết với nhau và giữa các thành viên của mỗi CLB, hiệp hội. 

Đặc biệt, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Nha Trang đều là 3 trung tâm phát triển du lịch lớn. Sự liên kết, hợp tác giữa 3 địa phương này hứa hẹn kích thích tăng trưởng du lịch ở cả 3 miền trong thời gian tới. 

Ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho biết: Việc liên kết giữa các doanh nghiệp du lịch, điểm đến đã trở thành xu thế tất yếu trong hoạt động du lịch. 

L.Hiệp