80% lượng chất thải công nghiệp phát sinh là từ các trung tâm công nghiệp lớn ở miền Bắc và miền Nam, trong đó 50% từ TP HCM và các tỉnh lân cận, 20% còn lại phát sinh ở vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ.

Với tốc độ phát triển công nghiệp ngày càng nhanh chóng, lượng chất thải đổ ra ngày càng nhiều trong khi năng lực quản lý, xử lý chất thải vẫn chưa đáp ứng được với tình hình

V.H.