Trong đó, xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI không kể dầu thô ước đạt 82,2 tỷ USD, tăng 21,1% và chiếm 68,1% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.

Đóng góp lớn nhất cho tăng trưởng xuất khẩu của khối FDI chính là nhóm hàng công nghiệp, 9 tháng ước đạt 94,95 tỷ USD, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 23,2 tỷ USD, tăng 34,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, hàng dệt may đạt 17,1 tỷ USD, tăng 10,6%; điện tử máy tính và linh kiện đạt 11,4 tỷ USD, tăng 52,8%; giày dép đạt 8,8 tỷ USD, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong khi đó, những tác động về thị trường xuất khẩu tiếp tục gây sức ép lên nhóm nông lâm thủy sản, là nhóm hàng do doanh nghiệp 100% vốn trong nước chiếm đa số, ước tính sau 9 tháng giá trị xuất khẩu của nhóm hàng nông, lâm thủy sản ước đạt 15,14 tỷ USD, giảm 9,9% về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2014 và giảm khoảng 50 triệu USD về giá so với cùng kỳ năm trước.

 Riêng mặt hàng cà phê giảm 31,2% về khối lượng và giảm 32,2% về giá trị so cùng kỳ năm trước, trong khi gạo cũng giảm 10,1% về khối lượng và giảm 15,7% về giá trị so với cùng kỳ năm 2014. Giá gạo xuất khẩu bình quân 8 tháng đầu năm nay đạt 430,87 USD/tấn, giảm 5,08% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong tháng 9, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước đạt 14,3 tỷ USD, tăng 1,2% so với tháng trước. Trong đó, nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,4 tỷ USD, tăng 2,5%. Lũy kế sau 9 tháng, kim ngạch nhập khẩu ước đạt 124,6 tỷ USD, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu trong 9 tháng đầu năm bao gồm: máy móc thiết bị đạt 20,9 tỷ USD, tăng 30,2%; máy tính và linh kiện đạt 17,3 tỷ USD, tăng 31%; vải đạt 7,5 tỷ USD, tăng 8,7%; nguyên phụ liệu dệt may đạt 3,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm ngoái...

Hải Châu