Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) Nguyễn Văn Trọng cho biết, năm 2017, số trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học của cả nước tăng lên gần 2.500 trang trại (tăng 15,6%) và chiếm tỷ lệ 24,4% với tổng đàn xấp xỉ 2,8 triệu con, chiếm tỷ lệ 9,3%. 

Năm 2018, số trang trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học đã vượt con số 2.500, tăng 0,8% so với năm 2017, chiếm tỷ lệ 25,6% số trang trại chăn nuôi lợn của cả nước với tổng đàn hơn 2,82 triệu con, chiếm tỷ lệ 9,9%. Như vậy, xu hướng các trang trại chăn nuôi lợn áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học ngày càng tăng.

Nhật Uyên