Theo thống kê, trong giai đoạn 2000-2015, tổng số DN thực tế đang hoạt động do ngành thống kê điều tra, cập nhật vào thời điểm 31-12-2015 trên phạm vi cả nước là 442.485 DN, bình quân giai đoạn 2000-2015 mỗi năm tăng 17,6% (giai đoạn 2000-2010 tăng 21,8%/năm; giai đoạn 2010-2015 tăng 9,6%). 

Bên cạnh đó, năm 2015, khu vực DN đóng góp cho ngân sách nhà nước 746.000 tỷ đồng. Bình quân giai đoạn 2000 – 2015, mỗi năm khu vực DN đóng góp cho ngân sách tăng 18,2%, thấp hơn mức tăng của vốn, doanh thu và lợi nhuận.

Liên quan đến số liệu DN thành lập mới trong quý I-2017 tăng mạnh nhưng GDP tăng chậm, đại diện Tổng cục Thống kê cho rằng, DN mới đăng ký kinh doanh thường chưa hoạt động, chưa đóng góp vào nền kinh tế. GDP quý I-2017 là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của quý trước. 

Hơn nữa, theo Tổng cục thống kê 59% DN thành lập năm 2016 chưa có doanh thu. Tính đến nay trên cả nước chỉ có 570.000 DN đang thực sự hoạt động và đóng góp vào nền kinh tế. 

Tuy nhiên, những thông tin này mới chỉ là những thông tin tham khảo ban đầu của chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp, chưa bao hàm những chỉ tiêu cụ thể. Chỉ tiêu này sẽ tiếp tục được hoàn thiện để đưa ra bộ chỉ số hợp lý, chung nhất về hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp trong thời gian tới.

L.Hiệp