7 đột phá cho vay nông nghiệp nông thôn

Trở thành vấn nạn nhức nhối, tín dụng đen đang làm tan cửa nát nhà của bao người dân, đặc biệt là đối tượng người nghèo ở nông thôn, miền núi. Bởi vậy, các chủ trương, chính sách nhằm đẩy mạnh hoạt động tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, cho vay tiêu dùng, cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh, góp phần hạn chế và đẩy lùi tình trạng tín dụng đen luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các cơ quan chức năng cũng như từ dư luận.

Nghị định 116/2018/NĐ-CP đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và vay tiêu dùng.

“Nông nghiệp nông thôn có vị trí quan trọng, nòng cốt trong phát triển kinh tế xã hội. Đối với ngành ngân hàng, đây cũng là khu vực đầy tiềm năng được ưu tiên đầu tư vốn tín dụng, với sự tham gia của khoảng 70 ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, với hơn 1.100 tổ chức chi nhánh của quỹ tín dụng nhân dân và Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện tín dụng nông nghiệp nông thôn đạt gần 1,7 triệu tỷ, chiếm 24% dư nợ tín dụng toàn ngành kinh tế, hơn 14 triệu lượt khách hàng có dư nợ. Thời gian qua, NHNN đã tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều chính sách nhằm thúc đẩy tín dụng đối với lĩnh vực này. Mới đây nhất là Nghị định 116/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 55/2015/NĐ-CP cho phù hợp hơn với thực tế triển khai nông nghiệp trong tình hình mới với nhiều điểm mới đột phá”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú thông tin.

Cụ thể, tại Nghị định 116, có 7 điểm đột phá trong tín dụng nông nghiệp, bao gồm việc sửa đổi đối tượng khách hàng vay vốn, đồng thời, nâng mức cho vay tối đa không có tài sản đảm bảo của một số đối tượng khách hàng là cá nhân, hộ gia đình lên gấp 2 lần mức cho vay tối đa cũ.

Cụ thể, cá nhân, hộ gia đình cư trú ngoài khu vực nông thôn có sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp được vay từ 50 triệu đồng lên 100 triệu đồng; Cá nhân, hộ gia đình cư trú tại địa bàn nông thôn được vay từ 100 triệu đồng lên 200 triệu đồng. Việc nâng mức cho vay không có tài sản bảo đảm đối với các khách hàng này góp phần đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn của người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, đồng thời góp phần hạn chế tình trạng khách hàng thiếu vốn sản xuất kinh doanh và không có tài sản bảo đảm phải tìm đến các nguồn vốn khác như tín dụng đen.

Ngoài ra, cũng bổ sung quy định mở rộng đối tượng được vay không có tài sản bảo đảm đầu tư nông nghiệp công nghệ cao; bổ sung quy định về quản lý dòng tiền cho vay liên kết trong sản xuất nông nghiệp, góp phần hạn chế rủi ro tín dụng và tạo cơ sở pháp lý khuyến khích đẩy mạnh cho vay.

Bên cạnh đó, Nghị định bổ sung quy trình, thủ tục xử lý khoanh nợ và thẩm quyền thực hiện khoanh nợ đối với khách hàng gặp rủi ro do nguyên nhân khách quan bất khả kháng; bổ sung quy định về ân hạn trong cho vay đối với các loại cây trồng lâu năm, cũng như quy định giảm thủ tục hành chính trong việc cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại.

11 giải pháp giúp đẩy lùi tín dụng đen

“Nghị định 116 ra đời song hành cùng các giải pháp về tín dụng của ngành Ngân hàng đã đáp ứng cơ bản nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh và nhu cầu tiêu dùng của người dân, doanh nghiệp, đặc biệt nâng cao tiếp cận vốn của người nghèo, người có thu nhập thấp ở khu vực nông thôn, góp phần hạn chế việc người dân tìm đến các nguồn vốn không chính thức khác. 

Ngân hàng mở rộng tín dụng để giúp đẩy lùi tín đụng đen.

Tuy nhiên, thời gian qua, tình hình tín dụng đen vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh khu vực phía Nam và Tây Nguyên, gây hậu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng xấu đến đời sống kinh tế - xã hội. Điều này cho thấy một thực tế là người dân chưa lường hết được tác hại và vẫn đang tìm đến các hình thức cho vay nặng lãi”, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết.

Bởi vậy, tại Hội nghị, các ngân hàng thương mại, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô cũng đã báo cáo thực tế triển khai các sản phẩm tín dụng cũng như các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn cho người dân, doanh nghiệp, góp phần đẩy lùi tình trạng tín dụng đen.

Theo đó, sẽ có 11 giải pháp trong đó cơ những giải pháp đáng chú ý như: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động tín dụng, ngân hàng; cải tiến quy trình, thủ tục cho vay, rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay; đa dạng hóa các loại sản phẩm tín dụng, dịch vụ ngân hàng, các gói tín dụng hỗ trợ phù hợp với từng phân khúc, đối tượng khách hàng.

Cùng với đó, mở rộng mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng, nhất là những địa bàn đang là điểm nóng về tín dụng đen hiện nay để tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng của người dân, khuyến khích phát triển mô hình ngân hàng lưu động ở những vùng khó khăn, không có điều kiện thành lập chi nhánh, phòng giao dịch.

Dành nguồn vốn cần thiết để phát triển các gói sản phẩm cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu nâng cao đời sống chính đáng của người dân; xem xét gia hạn nợ, giãn nợ, điều chỉnh kỳ hạn cho vay khi người dân gặp khó khăn do các nguyên nhân chính đáng chưa thể trả được nợ đúng hạn, giúp người dân tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, không phải đi vay nặng lãi từ các đối tượng cho vay tín dụng đen.

Rà soát để sửa đổi, bổ sung các quy định về tổ chức và hoạt động của các công ty tài chính tiêu dùng, các tổ chức tài chính vi mô để có chính sách phát triển, mở rộng…

Hà An