Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng tới 0,74% là lực đẩy quan trọng khiến chỉ số giá của Thủ đô bật tăng trở lại trong tháng này. Bên cạnh đó, một loạt nhóm hàng khác cũng tăng trở lại trong tháng 3 gồm nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,04%; may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,07%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,16%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,21%...

Cũng trong xu hướng tăng, CPI của TP HCM tăng nhẹ 0,16% so với tháng 2. Chỉ số CPI của 2 thành phố lớn nhất nước cùng chiều tăng trong tháng 3 sẽ tác động tích cực tới chỉ số CPI chung của cả nước tháng này.

L.Hiệp