Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản đã có Văn bản số 889/QlCL-CL1 thông báo cho các đơn vị có liên quan và các cơ sở chế biến thủy sản vào Brazil.

Cụ thể, đối với các cơ sở đã được Brazil thanh tra và phát hiện sai lỗi trong đợt thanh tra tháng 3/2013, phải tiếp tục duy trì các biện pháp khắc phục đối với các khuyến cáo của Brazil.

Các cơ sở chế biến thủy sản vào Brazil chủ động liên hệ với các nhà nhập khẩu Brazil để cập nhật thông tin và tuân thủ đúng các quy định của Brazil về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm thủy sản khi xuất khẩu vào thị trường này.

Chi Linh