Đây là vụ việc Brazil tiến hành điều tra, áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nêu trên từ tháng 12-2014 với mức thuế dành cho các sản phẩm nhập khẩu có nguồn gốc từ Việt Nam là 0,59-2,8 USD/kg.

Trên cơ sở thông báo tiến hành rà soát vụ việc, DECOM yêu cầu các công ty xuất khẩu có liên quan của các quốc gia/vùng lãnh thổ trả lời bản câu hỏi dành cho nhà xuất khẩu và gửi lại DECOM đúng thời hạn (30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo). DECOM cũng lưu ý, thời hạn này có thể được gia hạn căn cứ yêu cầu của các bên liên quan (tối đa là 30 ngày).

Việc nộp bản trả lời câu hỏi phải được thực hiện trên trang điện tử của Cơ quan phòng vệ thương mại Brazil tại cổng thông tin điện tử: http://decomdigital.mdic.gov.br/.

Theo quyết định khởi xướng, Ấn Độ sẽ được sử dụng là nước tham chiếu để áp dụng tính giá trị thông thường. Trong trường hợp các Công ty xuất khẩu hoặc nhà sản xuất Việt Nam không đồng ý với việc áp dụng này thì được quyền nêu ý kiến trong thời hạn 70 ngày kể từ ngày khởi xướng rà soát (lưu ý không được gia hạn thêm).

DECOM cho biết trong trường hợp các nhà sản xuất, xuất khẩu bị điều tra không hợp tác cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, hoặc gây cản trở cho cơ quan điều tra trong quá trình rà soát, cơ quan điều tra sẽ sử dụng các chứng cứ sẵn có (thường bất lợi). Mọi tài liệu nộp tới cơ quan điều tra cần được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha hoặc một trong các ngôn ngữ chính thức của WTO.

Nội dung chi tiết của quyết định khởi xướng điều tra rà soát hoàng hôn và bảng câu hỏi vui lòng xem tại: http://www.mdic.gov.br/index.php/comercio-exterior/defesa-comercial/140-investigacoes-em-curso/3815-pneus-para-bicicleta-revisao. Ngoài ra, mọi thông tin chi tiết, các đơn vị có thể liên hệ với Phòng xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài; Cục Phòng vệ thương mại; 25 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội (Tel: 024 73037898).

Phan Đức