Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công an, Quốc phòng và Chủ tịch UBND các tỉnh biên giới căn cứ yêu cầu thực tế để điều chỉnh, bổ sung biên chế công chức cụ thể cho các lực lượng Hải quan, Cảnh sát kinh tế, Bộ đội biên phòng và Quản lý thị trường địa phương theo Nghị định 21/2010/NĐ-CP ngày 8/3/2010 và làm việc với Bộ Nội vụ để được hướng dẫn giải quyết, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Về bổ sung phương tiện, thiết bị, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh biên giới phải căn cứ vào nhiệm vụ và yêu cầu công tác của các lực lượng phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại xác định cụ thể số phương tiện nhất thiết phải tăng thêm để bố trí kinh phí mua bổ sung. Kinh phí này lấy từ nguồn địa phương quản lý và kinh phí thu được (phù hợp quy định của pháp luật) từ hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại.

Đối với các tỉnh không thể bố trí được kinh phí thì làm việc với Bộ Tài chính để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ về nguồn và mức kinh phí hỗ trợ cụ thể.

15 tỉnh biên giới gồm: Hà Giang, Cao Bằng, Sơn La, Lào Cai, Điện Biên, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, An Giang, Kiên Giang, Long An và Tây Ninh

Theo chinhphu.vn