Các mặt hàng được bổ sung lần này đa số là các bộ phận và phụ tùng lắp ráp dùng cho xe môtô như lốp mới; săm các loại bằng cao su; xích, các bộ phận rời của xích bằng sắt hoặc thép; bộ chế hòa khí… Hầu hết những mặt hàng này đều được giảm thuế suất CEPT từ 20% (năm 2004) xuống còn 5% (vào năm 2006). Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và áp dụng cho các tờ khai hàng hóa nhập khẩu đã đăng ký với cơ quan Hải quan từ ngày 1/1/2004

L.H.