>>Nhà thu nhập thấp bị rao bán gấp đôi giá gốc

Theo Bộ Xây dựng,   thông tin trên đã gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng tới chủ trương lớn của Chính phủ về đảm bảo an sinh xã hội. Để những căn hộ dành cho người thu nhập thấp được quản lý và sử dụng đúng theo quy định của pháp luật, ngăn chặn các hành vi lợi dụng ưu đãi của Nhà nước để trục lợi, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân TP Hà Nội giao các cơ quan chức năng của thành phố triển khai ngay một số biện pháp: Tổ chức kiểm tra các trang web, sàn giao dịch bất động sản, cá nhân đã đăng tin hoặc rao bán lại các căn hộ thu nhập thấp CT1 Ngô Thì Nhậm, nếu đúng là có người đã ký hợp đồng mua căn hộ thu nhập thấp nay rao bán lại thì cần thu hồi căn hộ đã bán và xử lý theo quy định tại Quyết định số 67/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Thông tư số 36/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng