Cụ thể, đoàn miền Bắc sẽ thực hiện kiểm tra tại các địa phương gồm Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định, Thái Nguyên, Phú Thọ. Đoàn miền Trung kiểm tra tại Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế. Đoàn miền Nam thực hiện kiểm tra tại các tỉnh Bình Dương, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Trà Vinh. 

Các đoàn kiểm tra sẽ tập trung đánh giá về diễn biến giá cả thị trường trên địa bàn; các kết quả triển khai cụ thể công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá tại địa phương. 

Trong đó, tập trung vào công tác hướng dẫn, tiếp nhận, kiểm tra việc kê khai giá; kết quả công tác thanh tra, kiểm tra giá, báo cáo giá theo định kỳ và đột xuất theo yêu cầu của Bộ Tài chính về giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi, cước vận tải bằng ôtô, xăng dầu…

H.A.