Theo đó, sẽ thu dịch vụ môi trường rừng 6 cơ sở sản xuất thủy điện, trong đó, 4 cơ sở do quỹ Trung ương thu và điều phối ủy thác cho quỹ tỉnh, 2 cơ sở do quỹ tỉnh trực tiếp thu; 2 cơ sở sản xuất và cung ứng nước sạch và 2 cơ sở kinh doanh, dịch vụ.

Số thu và truy thu qua các năm: 2011 truy thu 9,841 tỷ đồng, 2012 truy thu 17,624 tỷ đồng và năm 2013 thu 14,434 tỷ đồng.

Cũng theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước, việc thu phí dịch vụ môi trường rừng nhằm thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa công tác bảo vệ và phát triển rừng, góp phần bảo đảm điều hòa, cân bằng môi trường sống, bảo tồn đa dạng sinh học, ngăn chặn thiên tai

Long Điền