Như vậy, đến thời điểm này toàn tỉnh Bình Định có gần 7.700 tàu thuyền,  trong đó hơn 3.000 tàu đánh bắt xa bờ. Cũng trong năm qua, UBND tỉnh Bình Định đã phê duyệt hỗ trợ nhiên liệu theo Quyết định 48 của Chính phủ cho gần 3.300 lượt tàu cá với tổng kinh phí hơn 120 tỷ đồng; hỗ trợ kinh phí cho ngư dân lắp đặt hơn 800 máy liên lạc định vị tầm xa và mua bảo hiểm tàu cá giúp ngư dân an tâm bám biển.

Hiện nay tỉnh Bình Định cũng đã xây dựng các tổ hợp tác tàu thuyền, tạo điều kiện thuận lợi và khắc phục khó khăn khi đi biển. Và đồng thời tỉnh sẽ tiếp tục hỗ trợ đối với ngư dân theo Quyết định 48 của Chính phủ cho ngư dân sửa chữa đóng mới cũng như trang thiết bị trên tàu thuyền đảm bảo cho việc phục vụ đánh cá tốt hơn trong thời gian tới

Tuệ Minh