Hơn 250 mặt hàng điện máy sẽ giảm giá tới tối đa 40% kèm nhiều quà tặng. Ngoài ra, hơn 100 mặt hàng đồ dùng học tập, gần 200 mặt hàng tươi sống cũng có mức giảm từ 5-30%. Chương trình giảm giá kéo dài hết ngày 13/11.
H.Ly