Các đối tượng vận chuyển, tập kết hàng hóa tại bến sông Sê Pôn phía Việt Nam, đoạn thuộc bến Cát, thị trấn Lao Bảo để đưa vào nội địa Việt Nam tiêu thụ; khi lực lượng chức năng tới bắt giữ, thì bỏ hàng chạy thoát thân. 

Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý.

Thanh Bình