Được biết, các tàu trên đều mang biển kiểm soát đăng ký tại tỉnh Hải Dương gồm: HD 1148, HD 0446, HD 1267, HD 1451, HD 1300 có tải trọng từ 70-200 tấn.

Tới thời điểm bị bắt giữ, các chủ tàu: Lê Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Suốt, Phạm Văn Nghĩa cùng trú tại xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà; Hoàng Văn Tình, trú tại xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách và Phạm Duy Trường, trú tại xã Phượng Hoàng, huyện Thanh Hà, cùng tỉnh Hải Dương không xuất trình được các giấy tờ theo quy định

Đăng Hùng