Trước đó, theo Đề án tái cơ cấu Vinatex giai đoạn 2013-2015, Công ty TNHH một thành viên Thương mại Thời trang Dệt may Việt Nam là doanh nghiệp do công ty mẹ - Vinatex nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Vinatex là tổ hợp các công ty đa sở hữu gồm có công ty mẹ Tập đoàn Dệt may Việt Nam, các đơn vị nghiên cứu đào tạo, gần 100 công ty con, công ty liên kết là các công ty cổ phần, kinh doanh đa lĩnh vực...

V.H.