Số tôm giống này một phần được trích từ ngân sách mua, một phần các tổ chức, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh đóng góp. 

4,5 triệu con tôm giống được tỉnh Bạc Liêu thả về biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, cứ gần đến ngày truyền thống ngành Thủy sản hàng năm (1-4), đơn vị lại tiến hành vận động đóng góp hàng triệu con tôm giống từ các công ty, doanh nghiệp, cơ sở, hộ sản xuất tôm giống trên địa bàn để thả về biển. 

Việc làm này nhận được sự ủng hộ tích cực từ các đơn vị trong tỉnh nên có hàng triệu con tôm giống được thả xuống biển nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản. 

Số tôm giống này đều được xét nghiệm, đảm bảo sạch khi được thả về biển có thể sống bình thường, tiếp tục sinh sản…

Đức Văn