Theo Ban Chỉ đạo 127 An Giang, tính từ đầu tháng 12/2010 đến nay, các lực lượng chống buôn lậu đã kiểm tra 17 vụ xuất lậu xăng dầu, bắt giữ, tịch thu 5.875 lít (xăng 2.670 lít, dầu 3.205 lít), xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp vận chuyển.

Sau khi Nhà nước điều chỉnh  tăng giá bán xăng dầu từ ngày 24/2, giá xăng dầu Việt Nam vẫn còn thấp hơn Campuchia (xăng thấp hơn 2.000-2.200đ/lít, dầu DO khoảng 800-1.000đ/lít).

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xăng dầu biên giới cũng được các chi nhánh doanh nghiệp đầu mối, tổng đại lý cung ứng số lượng nhiều hơn trước, nên tình trạng xuất lậu xăng dầu vẫn còn xảy ra.

Với tình hình trên, Ban Chỉ đạo 127 An Giang kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét đề xuất áp dụng ngay các biện pháp hành chính cấp bách tạm thời như: Quy định các cửa hàng xăng dầu khu vực biên giới thực hiện giờ mở cửa bán hàng từ 6-18h hằng ngày; quy định bán xăng dầu theo định mức (trường hợp các cơ sở sản xuất, kinh doanh cần nhiều nhiên liệu sử dụng máy móc, thiết bị phục vụ nông nghiệp,… phải có xác nhận của UBND xã, thị trấn địa bàn biên giới mới được mua); đồng thời đề nghị Bộ Tài chính, Bộ Công thương sớm điều hành, thực hiện cơ chế kinh doanh xăng dầu theo Nghị định số 84/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu

PV - T.N.