Con số này đã được đưa ra trong buổi tiếp ông JeaJung Song - Giám đốc điều hành Văn phòng Nhóm quốc gia ADB ngày 24/6. Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho rằng: ADB đã góp phần quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thời gian qua và đề xuất ADB tăng cường sự hỗ trợ cho Việt Nam trong các lĩnh vực phát triển năng lượng, giao thông đường bộ...; hỗ trợ khắc phục hậu quả của biến đổi khí hậu; cung cấp các hình thức tài trợ đa dạng, tạo nguồn vốn, đặc biệt cho lĩnh vực tư nhân; có các hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực, chuẩn bị thiết kế dự án cho Việt Nam để sử dụng hiệu quả nguồn vốn tài trợ của ADB.

Thống đốc Nguyễn Văn Giàu mong muốn ADB tăng cường các chuyên gia và tuyển dụng chuyên gia Việt Nam vào làm việc tại ADB. Ông JeaJung Song cho biết: Giai đoạn tới ADB sẽ tập trung hỗ trợ cho việc phát triển quan hệ hợp tác giữa Chính phủ với khu vực tư nhân; hỗ trợ phát triển năng lượng sạch; phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị; nghiên cứu các giải pháp nhằm tăng cường cơ chế tự chịu trách nhiệm của các thành viên...

V.H.