Đây một trong những địa phương có tốc độ phát triển nhanh nhất ở Việt Nam. Việc mở rộng nhà máy bao gồm việc tăng năng lực sản xuất, lắp đặt thêm các trạm bơm nước thô, xây dựng các đường ống dẫn nước thô từ công trình thu nước trên sông Đồng Nai.

Việc nâng cấp này sẽ giúp đáp ứng nhu cầu về nước đang gia tăng của khách hàng là hộ gia đình và doanh nghiệp ở thị xã Bến Cát, thị xã Tân Uyên, thành phố mới Bình Dương và thành phố Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương), nơi các khu công nghiệp đang cung cấp việc làm cho một lượng lớn lao động trong nước và lao động nước ngoài.

Gói tài trợ này cũng bao gồm khoản đồng tài trợ song song trị giá 8 triệu USD từ Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA).

Kèm theo các khoản vay, một khoản hỗ trợ kỹ thuật trị giá 500.000 USD cũng sẽ được Quỹ Đối tác Tri thức và châu Á điện tử cung cấp. Quỹ này do Hàn Quốc thành lập năm 2006 để giúp các quốc gia thành viên đang phát triển của ADB đáp ứng mục tiêu phát triển thông qua việc tạo lập và chia sẻ kinh nghiệm, thông tin và tri thức.

Khoản hỗ trợ kỹ thuật sẽ giúp xây dựng năng lực về quản lý tài chính, kinh doanh và lập kế hoạch hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu. Nó cũng sẽ tăng cường cơ sở pháp lý của khung hoạt động và kinh doanh giữa BIWASE và Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương. 

Tiên An