Riêng trong tháng 9, ước thu nội địa đạt 41.300 tỷ đồng, bằng 6,4% so với dự toán.  So với tháng trước, thu nội địa tháng 9 tăng 10,3%, nguyên nhân tăng chủ yếu do thu được khoản chênh lệch thu chi từ NHNN khoảng 2.100 tỷ và dự kiến thu khoảng 1.100 tỷ đồng từ số thuế giá trị gia tăng từ tháng 2/2013 được gia hạn chuyển qua

L.T.