Trong tháng 3-2016, giá sữa tại thị trường thế giới nhìn chung giảm so với tháng trước đó. Còn tại thị trường trong nước, quý I/2016, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai công tác bình ổn giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Dự báo, giá sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi tiếp tục ổn định trong 4-2016.

PV