Vốn cho vay ưu đãi đã đến với 100% số xã, phường, thị trấn trong cả nước, trong đó vốn tập trung cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn; dư nợ bình quân một xã là 12,6 tỷ đồng, chủ yếu đầu tư cho phát triển trồng trọt và chăn nuôi…

Vốn tín dụng từ NHCSXH đã góp phần giúp trên 680 nghìn lượt hộ nghèo là đồng bào DTTS vượt qua ngưỡng nghèo, thu hút, tạo việc làm cho trên 1,2 triệu lao động, trong đó trên 6 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giúp 591 nghìn HSSV có hoàn cảnh khó khăn là con em đồng bào DTTS được vay vốn học tập, xây dựng hơn 94 nghìn căn nhà cho hộ nghèo chưa có nhà ở, xây dựng gần 700 nghìn công trình cung cấp nước sạch và công trình vệ sinh đạt chuẩn…

H.A.