Như vậy, đến nay, cả nước chỉ còn khoảng 2.400 DN thực hiện thủ tục hải quan theo phương thức thủ công, chiếm 5%. Trong số các doanh nghiệp thực hiện TTHQĐT, 6.300 DN có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), chiếm tỉ trọng 13,9%. Các loại hình XNK chủ yếu thực hiện TTHQĐT là kinh doanh; gia công; sản xuất xuất khẩu; đầu tư...

Tổng kim ngạch XNK hàng hóa thực hiện theo TTHQĐT trong 9 tháng đầu năm 2013 đạt 182,21 tỉ USD, chiếm 94,6% tổng giá trị kim ngạch XNK cả nước. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 90,18 tỉ USD. Trong 9 tháng qua, cả nước có 4,26 triệu tờ khai, trong đó 3,92 triệu tờ khai thực hiện TTHQĐT, chiếm tỉ lệ 92%

Lưu Hiệp