Bộ NN&PTNT dự kiến, các nhà máy đường trong năm 2006 sẽ chỉ ép được 70 - 80% so với kế hoạch, tương đương khoảng 1 triệu tấn đường, trong khi nhu cầu đường của thị trường năm 2006 ước tính là 1,2 triệu tấn.

Như vậy, nhiều khả năng sẽ phải nhập thêm 150.000 - 200.000 tấn đường thô trong năm 2006

P.V.