Trên cơ sở số thu ngân sách nhà nước 21 ngày tháng 4/2013, lũy kế đến ngày 21/4/2013 và tình hình kim ngạch xuất nhập khẩu một số mặt hàng, Tổng cục Hải quan dự kiến số thu tháng 4/2013 đạt khoảng 15.500 tỷ đồng, dự kiến số thu 4 tháng đầu năm 2013 đạt 56.290 tỷ đồng, bằng 23,7% so với dự toán, giảm 5,25% (56.290/59.412 tỷ đồng) so với cùng kỳ năm 2012.

Nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ thu năm 2013, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo toàn ngành tăng cường công tác chống buôn lậu, chống gian lận thương mại qua giá, mã, thuế suất, số lượng đồng thời thực hiện các giải pháp về tạo thuận lợi cho doanh nghiệp như thực hiện Tuyên ngôn phục vụ khách hàng, tăng cường đối thoại với doanh nghiệp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc thuộc thẩm quyền, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, không gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động ngân sách nhà nước mà trọng tâm là triển khai mở rộng thủ tục Hải quan điện tử tại 13 Cục Hải quan tỉnh, thành phố còn lại. Đồng thời xem xét mở rộng số lượng doanh nghiệp ưu tiên làm thủ tục hải quan

T.Tùng