Các gian hàng là những sản phẩm thuộc nông lâm, thủy sản, giống cây trồng, chế phẩm sinh học...

Tất cả các sản phẩm được giới thiệu tại hội chợ đều đã hoàn thiện, được kiểm nghiệm, ứng dụng thành công trong thực tiễn, đăng ký bảo hộ tác quyền, giá chào bán rẻ hơn cùng sản phẩm sản xuất tại nước ngoài.

Đến nay đã có 37 đơn vị với trên 355 mặt hàng, trong đó, các mặt hàng thủy sản, nông nghiệp và công nghệ sinh học - môi trường được quan tâm nhiều nhất

K.N.