Đó là “Dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án thí điểm thành phố Huế (2014-2017) trị giá 6 triệu USD”, “Dự án nâng cấp Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn” trị giá 6,2 triệu USD tại Đà Nẵng, “Dự án hỗ trợ nâng cấp Trường Cao đẳng Thanh niên dân tộc Tây Nguyên” (5 triệu USD) tại Đắk Lắk, “Dự án tăng cường năng lực cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thừa Thiên - Huế và Bệnh viện Đà Nẵng” (4 triệu USD), “Chương trình Heangbok Quảng Trị” trị giá 9,7 triệu USD.

H.Chi