Đó là “Dự án quy hoạch chi tiết hai bờ sông Hương và dự án thí điểm thành phố Huế (2014-2017) trị giá 6 triệu USD”, “Dự án nâng cấp trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Hữu nghị Việt Hàn” trị giá 6,2 triệu USD tại Đà Nẵng, “Dự án hỗ trợ nâng cấp trường cao đẳng thanh niên dân tộc Tây nguyên” (5 triệu USD) tại Đăklăk, “Dự án tăng cường năng lực cho bệnh viện đa khoa tỉnh Thừa Thiên Huế và bệnh viện Đà Nẵng” (4 triệu USD), “Chương trình Heangbok Quảng Trị” trị giá 9,7 triệu USD.

Sau dự án quy hoạch tổng thể chi tiết thành phố Huế giai đoạn 1, KOICA tiếp tục hỗ trợ quy hoạch chi tiết nhằm đưa ra các giải pháp xây dựng đô thị Huế dọc theo hai bờ sông Hương, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa lịch sử, tăng cường năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu. Ngoài ra, dự án thí điểm sẽ thực hiện do người dân đưa ra ý tưởng.

H.Chi