Được biết, Chính phủ đã tiếp nhận khoản tài trợ theo thể thức vay phân kỳ từ ADB nhằm mục đích tái cơ cấu tài chính (tái cơ cấu nợ và tái cấu trúc DN) và tái cơ cấu quy trình quản lý, quản trị cho các DN. Chương trình được thực hiện trong giai đoạn từ 12/2009 đến 31/12/2015 với tổng giá trị khoản vay là 630 triệu USD, bao gồm 600 triệu USD vay từ nguồn vốn thông thường (OCR) dựa trên lãi suất LIBOR và 30 triệu USD vay từ nguồn vốn đặc biệt của Quỹ phát triển châu Á (ADF)

PV