Nguyễn Xuân Thắng.

Ngày 19/5/1993, Nguyễn Xuân Thắng, 69 tuổi, trú tại 34 Đồng Xuân, Hà Nội, được Giám đốc Công ty TNHH Phương Đông bổ nhiệm làm Giám đốc Văn phòng 2 của công ty tại số 4 Giảng Võ. Thắng đã giao cho con trai là Nguyễn Xuân Thủy, 44 tuổi, làm Kế toán trưởng. Tháng 12/1993, công ty đã giải thể Văn phòng 2 do Thắng làm Giám đốc.

Không còn tư cách pháp nhân, nhưng Thắng vẫn nhân danh Công ty Phương Đông hoạt động. Cuối năm 1993, ông Đặng Hữu Túy, đại diện cho một số cán bộ dầu khí đến văn phòng của Thắng nhờ tìm mua đất. Thắng đã cử ông Đào Quế và Trần Đăng Nhi đưa ông Túy đến xem địa điểm HTX Hoàng Ngân, Tân Phong và bịa ra chuyện Công ty Phương Đông đã mua toàn bộ diện tích của 2 HTX này.

Nguyễn Xuân Thắng đã ký 2 hợp đồng để bán 1.800 m2 đất của HTX Hoàng Ngân và 1.000 m2 đất của HTX Tân Phong, với tổng giá trị là 12.500 chỉ vàng. Phía ông Túy nộp cho Nguyễn Xuân Thắng và Nguyễn Xuân Thủy các đợt tổng cộng là 3.606.835.000 đồng.

Sau khi vụ án bị khởi tố, từ tháng 7/1997 đến hết tháng 5/1998, Nguyễn Xuân Thắng đã trả cho bị hại được 1,8 tỷ đồng; còn số tiền hơn 1,8 tỷ đồng, hai bố con Thắng và Thủy không có khả năng thanh toán

Đào Minh