Mặc dù các ngân hàng liên tục hạ mức lãi suất cho vay nhưng bản thân các doanh nghiệp chỉ vay khi bắt buộc phải hoàn thành một dự án. Xu hướng của nhiều doanh nghiệp trong thời điểm hiện tại là chờ đợi thời kỳ khó khăn qua đi.

Các doanh nghiệp cũng gửi ý kiến tới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cho rằng, tuy lãi suất đã giảm, nhưng các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa vẫn chưa vay được vốn, lãi suất vẫn còn cao. Hiện nay, vốn tự có của các doanh nghiệp rất hạn chế, các khoản đầu tư phụ thuộc nhiều vào vốn vay ngân hàng, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn gấp 2-4 lần vốn chủ sở hữu.

Một bộ phận doanh nghiệp còn nhiều hạn chế trong công tác quản lý tài chính; báo cáo tài chính chưa qua kiểm toán cũng như khả năng lập phương án vay vốn, dự án đầu tư của các doanh nghiệp còn chưa chuyên nghiệp, nên không đáp ứng yêu cầu của các ngân hàng.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Giàu khẳng định, cơ hội tiếp cận vốn ngân hàng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Hà Nội là rất lớn.

Thời gian tới, để hỗ trợ cho hoạt động của các doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ một cách linh hoạt nhằm tăng tính thanh khoản cho các ngân hàng và theo hướng lãi suất giảm dần. Ngân hàng Nhà nước sẽ cho phép các tổ chức tài chính cơ cấu lại thời hạn trả nợ

N.Yến