Chương trình nhằm mục đích tạo cơ hội cho 200 nhà sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) tại các tỉnh phía Bắc tăng cường hợp tác, mở rộng sản xuất, kinh doanh; đồng thời thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổng hợp các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.Diễn đàn sẽ tập trung cập nhật, thảo luận về tình hình kinh tế vĩ mô, môi trường đầu tư Việt Nam và định hướng thu hút FDI trong thời gian tới, cũng như các cách thức tăng cường hợp tác giữa các nhà máy FDI và các tập đoàn đa quốc gia.

Sự kiện sẽ giúp các nhà sản xuất, lắp ráp là các tập đoàn đa quốc gia gặp gỡ, trao đổi thông tin với các nhà cung cấp linh kiện, phụ tùng, nguyên vật tư kỹ thuật trong các lĩnh vực như công nghiệp hỗ trợ, nâng cao tỷ lệ nội địa hoá các ngành công nghiệp điện tử, cơ khí chế tạo, ô tô, xe máy.

H.Thanh