Sau khi báo phát hành, chúng tôi đã nhận thêm nhiều thông tin phản ánh cho thấy có dấu hiệu của sự lợi dụng việc thu hồi giao đất lâm nghiệp cho CTCPCSĐP… 

Ngày 24/12/2004, UBND tỉnh Bình Phước có Quyết định số 3309/QĐ-UB về việc thuận quy hoạch diện tích đất lâm nghiệp 2.598ha do BQLRKTSN quản lý cho Công ty Cao su Đồng Phú (nay là Công ty cổ phần) thực hiện dự án trồng cao su và trồng cỏ chăn nuôi gia súc.

Vì đây là một dự án lớn nên sau đó huyện Đồng Phú đã thành lập Ban chỉ đạo (BCĐ) 3309 để thực hiện công tác thu hồi giao đất cho CTCPCSĐP. Tuy nhiên, BCĐ này không hề thông báo cho 18 hộ nhận khoán được biết chủ trương trên, đùng một cái, tháng 6/2006, hai hộ nhận khoán là ông Nguyễn Tấn Sáng và Tô Văn Hoài (ông Nguyễn Văn Tới làm đại diện) bị UBND huyện tổ chức cưỡng chế chặt bỏ cây cối, san ủi nhà cửa, vật kiến trúc mà không hề có quyết định thu hồi hay đền bù, hỗ trợ.

Đáng nói hơn là việc thu hồi này là thực hiện theo Chỉ thị 33-CT/TU ngày 12/5/2005 của Tỉnh ủy Bình Phước chứ không phải thu để giao cho CTCPCSĐP theo Quyết định 3309.

Sau khi hai hộ nhận khoán này bị thu hồi đất, các hộ còn lại lập tức khiếu nại đến UBND huyện Đồng Phú thì nơi này cho hay là sẽ thanh lý tất cả các hợp đồng với lý do việc ký hợp đồng trước đây không thực hiện đúng quy định của pháp luật và bản thân người nhận khoán đã phá 139ha đất rừng để làm rẫy.

Tuy nhiên, theo kết luận thanh tra của tỉnh Bình Phước vào năm 2005 thì rừng đã bị mất trước khi giao khoán cho dân và đề nghị UBND huyện Đồng Phú cho thu hồi các sổ giao khoán để điều chỉnh lại cho hợp lý chứ không hề nói gì đến việc thu hồi giao cho CTCPCSĐP.

Gần 3 năm kể từ khi có Quyết định 3309 của UBND tỉnh Bình Phước, 18 hộ dân mới nhận được thông báo chính thức của ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú cho biết là thanh lý 18 hợp đồng giao khoán để giao cho CTCPCSĐP thực hiện dự án trồng rừng và trồng cao su.

Đến lúc này, người dân thắc mắc việc họ bị thanh lý hợp đồng là để giao cho CTCPCSĐP thì tại sao BCĐ 3309 không được thông báo ngay từ đầu và thực hiện các bước thu hồi theo Quyết định của UBND tỉnh? Và liệu đất nhận khoán của họ bị thu hồi có nằm trong diện tích quy hoạch giao cho CTCPCSĐP?

Nghi ngờ của họ là có cơ sở khi đầu tháng 12/2007, UBND tỉnh Bình Phước có văn bản trả lời khiếu nại của hai ông Nguyễn Tấn Sáng và Nguyễn Văn Tới. Qua đây mọi chuyện mới vỡ lẽ ra rằng, cái quyết định thu hồi mà UBND huyện Đồng Phú ban hành chỉ "lưu hành nội bộ" mà không tống đạt đến người dân bị thu hồi đất. Đặc biệt hơn là việc cưỡng chế các hộ nhận khoán khi chưa được thanh lý hợp đồng là hoàn toàn sai.

Vậy diện tích đất lâm nghiệp mà UBND huyện Đồng Phú cưỡng chế sai, không nằm trong diện tích đất thu hồi giao cho CTCPCSĐP được sử dụng vào mục đích gì? Đã cấp cho ai? 

Đó là những câu hỏi lớn mà ngành chức năng tỉnh Bình Phước cần xác minh làm rõ

M.T.Phong