Thông tin trên được Chi Cục bảo vệ thực vật Lâm Đồng công bố vào ngày 11/11. Với mức độ an toàn gần như tuyệt đối này, chè Lâm Đồng đã đủ điều kiện của các đối tác đề ra để xuất khẩu sang những thị trường khó tính như Đài Loan (Trung Quốc) và các nước Châu Âu.
100% mẫu chè phân tích an toàn với hoạt chất fibronil.

Trước đây, điều kiện để chè Lâm Đồng được xuất vào các thị trường trên, hoạt chất fibronil có trong chè được các đối tác quy định là không vượt quá 0,005ppm. Gần đây, thị trường chính của các doanh nghiệp chè Lâm Đồng là Đài Loan đưa ra điều kiện hoạt chất fibronil có trong chè tối đa là 0,002ppm. Do phía đối tác đưa ra điều kiện mới đột ngột trong khi người trồng chè Lâm Đồng vẫn giữ lối canh tác cũ nên dư lượng hoạt chất fibronil đã vượt quá 0,002ppm (nhưng vẫn thấp hơn 0,005ppm), khiến Lâm Đồng tồn kho gần 5.000 tấn chè thương phẩm.

Kim Ngân