Hội thảo do Hiệp hội Quốc tế về thị trường và phát triển (ISMD) tổ chức thường xuyên 2 năm/lần. 10 hội thảo trước đó được tổ chức tại Hoa Kỳ, Canada, Thái Lan,... đã khẳng định được uy tín về mặt học thuật của ISMD.

Hội thảo năm nay, ISMD đã chọn trường Đại học Kinh tế quốc dân (Việt Nam), trường Kinh doanh Schulich, Đại học York, Canada phối hợp tổ chức.

Mục tiêu của Hội thảo là tập hợp các ý kiến của các nhà khoa học hàng đầu thế giới về các vấn đề phát triển và thị trường, đề xuất các mô hình mới trong quá trình toàn cầu hóa của từng nền kinh tế và từng ngành nghề cụ thể.

Các bài tham luận tốt tại Hội thảo sẽ được hỗ trợ để xuất bản năm 2011 trên tạp chí danh tiếng Macromarketing và có cơ hội nhận Giải thưởng Kumcu

Hải Châu