Được biết, Bộ Xây dựng đang quản lý 9 tổng công ty và 10 công ty con là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước. Trong đó có 9 công ty mẹ/tổng công ty gồm: Vật liệu xây dựng số 1 (FiCO), Xây dựng số 1 (CC1), Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Cơ khí xây dựng (COMA), Sông Đà, Công nghiệp Xi măng Việt Nam (VICEM), Đầu tư phát triển nhà và đô thị (HUD), Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Việt Nam (IDICO) và Tư vấn xây dựng Việt Nam (VNCC).

Cuối năm 2014, Bộ Xây dựng đã trình Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa các tổng công ty FiCO, CC1, COMA và LILAMA và sẽ tổ chức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của các công ty này trong quí một năm nay. Hiện Bộ này đang tiếp tục thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp các tổng công ty Sông Đà, VICEM, HUD, IDICO, VNCC. Theo kế hoạch, hết quý 2/2015, Bộ Xây dựng sẽ trình Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa các tổng công ty Sông Đà, VICEM.

Hải Châu