Đó là Công ty Nhựa thiếu niên Tiền Phong; Công ty TNHH VICO; Công ty Xây dựng thủy lợi Hải Phòng; Công ty Chế tạo thiết bị và đóng tàu Hải Phòng; Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng; Công ty TNHH Sao Vàng; Công ty Thương mại Hải Phòng; Công ty Xây dựng Ngô Quyền; Công ty Liên doanh cáp điện LG-VINA và Công ty Cổ phần Thép HPS.

UBND thành phố cũng ra quyết định tặng danh hiệu "Giám đốc doanh nghiệp tiêu biểu năm 2004" cho 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. Đây là giải thưởng đã trở thành truyền thống từ nhiều năm nay của Hải Phòng nhằm tôn vinh các doanh nghiệp trên địa bàn

P.V.