Đây là năm thứ 2 Tổng cục Thuế trực tiếp lựa chọn và tổ chức công bố 1.000 DN nộp thuế lớn nhất. 

Được biết, trong danh sách 1.000 DN nộp thuế lớn nhất năm 2017, có nhiều gương mặt mới so với năm trước. Những DN được lựa chọn vào danh sách lần này đã được Tổng cục Thuế rà soát rất kỹ, căn cứ vào số thực nộp mà DN đã nộp vào ngân sách nhà nước. Việc lựa chọn này đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch và công bằng.

B.K.