Theo số liệu thống kê, tổng số thuế TNDN mà các doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước đạt 110.027 tỷ đồng chiếm 62,59% trên tổng số thuế TNDN của cả nước năm 2017, tăng 8,45% so với mức 101.457 tỷ đồng của năm 2016. 

Trong Bảng xếp hạng năm 2017 có 703 doanh nghiệp nằm trong Bảng xếp hạng 1.000 doanh nghiệp nộp thuế TNDN lớn nhất của cả 2 năm 2016 và 2017. Có 297 doanh nghiệp được bổ sung mới trong Bảng xếp hạng năm 2017.

Các doanh nghiệp trong buổi lễ vinh danh

Bảng xếp hạng năm 2017, nếu xét theo cơ cấu ngành nghề thì ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu chiếm 36,7% tỷ trọng số nộp trên toàn Bảng. Tiếp theo là lĩnh vực Tài chính Ngân hàng và bảo hiểm với số nộp chiếm 14,8%. Lĩnh vực Thông tin truyền thông đứng thứ 3, chiếm 9,3% tổng số thuế TNDN nộp vào ngân sách Nhà nước.

Bảng xếp hạng 1.000 Doanh nghiệp năm nay một lần nữa ghi nhận Viettel tại vị trí đầu bảng với những đóng góp rất lớn cho ngân sách Nhà nước. Bên cạnh đó, Top 10 trong Bảng xếp hạng năm nay còn ghi nhận sự hiện diện của 4 gương mặt mới là Tổng công ty Khí Việt Nam, Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam, Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam.

Xét theo địa bàn thì Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh là 2 thành phố tiếp tục dẫn đầu về số lượng doanh nghiệpvà tỷ trọng đóng góp về số thuế TNDN trong Bảng xếp hạng năm 2017, trong đó, tỷ lệ nộp thuế của các doanh nghiệp tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lần lượt là 36,0% và 32,5%. Đồng Nai và Bình Dương vẫn giữ được vị thế của mình so với Bảng xếp hạng V1000 năm trước khi tiếp tục giữ vị trí tiếp theo ngay sau 2 thành phố lớn; Tỉnh Đồng Nai có đóng góp 5,8%, trong khi đó, tỉnh Bình Dương đóng góp hơn 4,4% số doanh nghiệp trong Bảng xếp hạng.

Hà An